Donateurs

Zoals elke vereniging is TAVENU blij met iedereen die ons steunt.

Met het terugdringen van allerlei subsidies kan TAVENU niet zonder deze steun. Bovendien is dit ook een manier om betrokken te zijn bij TAVENU! Wanneer u donateur wordt van onze vereniging, houden wij u via een nieuwsbrief op de hoogte van al onze activiteiten en concerten. Natuurlijk ontvangt u een uitnodiging en een gratis kaartje voor ons jaarconcert.

Vanaf € 20,- per jaar bent u al donateur. Het rekeningnummer voor donaties is NL16INGB0003506088 t.n.v. de Penningmeester TAVENU te Den Haag.

Voor het aanmelden als donateur en voor vragen kunt u mailen naar: info@tavenu.org