Concertreis Eastbourne

In de Loosduinse Krant van 27 mei j.l. stond een mooie samenvatting van onze reis naar Eastbourne, Engeland.