Donateurs

Zoals elke vereniging is TAVENU blij met iedereen die ons steunt. Met het terug dringen van allerlei subsidies kan TAVENU niet zonder deze steun. Bovendien is dit ook een manier om betrokken te zijn bij TAVENU! Wanneer U donateur wordt van onze vereniging, houden wij u via een nieuwsbrief op de hoogte van al onze activiteiten en concerten. Natuurlijk ontvangt u een uitnodiging en een gratis kaartje voor ons jaarconcert.

Vanaf € 20,- per jaar bent u al donateur. Het gironummer voor donaties is NL16 INGB 0003 5060 88 t.n.v.de Penningmeester TAVENU te Den Haag.

Voor het aanmelden als donateurs en voor vragen kunt U terecht bij de secretaris: info@tavenu.org